Privacyverklaring Aard-Verschuiving Coaching

Aard-Verschuiving Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door persoonsgegevens achter te laten op onze website gaat de gebruiker er mee akkoord dat Aard-Verschuiving Coaching deze gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring verwerkt.

Contactgegevens:

Aard-Verschuiving Coaching
Oranjehof 9
6071 DZ SWALMEN

aard-verschuiving.nl
info@aard-verschuiving.nl

KvK nummer 84886307

1.   Samenvatting

In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat we je persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met je zijn overeengekomen;
 • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of activiteiten;
 • zorgvuldig beveiligen.

2.   Verwerking

Aard-Verschuiving Coaching verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met ons opneemt. Dit kan via de website, telefonisch, per e-mail of tijdens een sessie. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gegevens die je verstrekt in het intakeformulier
 • Overige gegevens die je actief verstrekt in persoon, via correspondentie of telefonisch.

Aard-Verschuiving Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar na toestemming van de ouders of voogd.
 • Informatie verkregen tijdens de sessies voor eventuele coachplannen en -verslagen.
 • Beeldmateriaal waar jij op staat. Dit wordt alleen gemaakt na jouw toestemming.

De gegevens zijn altijd en uitsluitend beschikbaar voor de coach, verbonden aan Aard-Verschuiving Coaching.

3. Doel en basis

De door jouw verstrekte persoonsgegeven kunnen door Aard-Verschuiving Coaching specifiek worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten:

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject.
 • Het onderhouden van een cliëntendossier.
 • Het verrichten van administratieve handelingen zoals planning, facturering en incasso.
 • Geanonimiseerde gegevens met betrekking tot het cliëntendossier tbv supervisie en intervisie
 • Het beheren van een klantenbestand.

Voor communicatie doeleinden:

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van het online programma MailChimp. Dit programma maakt gebruikersstatistieken ook inzichtelijk voor ons. Wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, geeft je toestemming om deze informatie te gebruiken. Wij verstrekken het abonneebestand van de nieuwsbrief niet aan derden. Verdere informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp.
 • Het houden van contact op andere wijze, bijvoorbeeld om je te kunnen bellen, mailen of post toe te sturen.

Aard-Verschuiving Coaching verwerkt je gegevens op basis van:

 • Inschrijving op de nieuwsbrief
 • Achterlaten van adresgegevens op de website
 • Een overeenkomst in het kader van coaching.
 • Een wettelijke verplichting die bijvoorbeeld voortkomt uit het fiscaal recht.

4. Bewaren

Aard-Verschuiving Coaching bewaart je gegevens 5 jaar na het laatste contact, tenzij wettelijk anders wordt bepaald.

Gegevens

Bewaartermijn

Grondslag

Persoonsgegevens

5 jaar

Noodzaak tbv uitvoering overeenkomst

NAW gegevens

5 jaar

Noodzaak tbv uitvoering overeenkomst

Contactgegevens

5 jaar

Toestemming

Informatie t.b.v. financiële administratie

7 jaar

Wettelijk verplicht

Clientendossiers

5 jaar

Toestemming

5. Delen

Aard-Verschuiving Coaching verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als jij er schriftelijk toestemming voor gegeven hebt. Je kunt bij ons een verzoek indienen om je gegevens naar jou of een ander te sturen. Neem daarvoor contact met ons op via info@aard-verschuiving.nl.

Wij kunnen hierbij vragen naar een kopie van het identiteitsbewijs. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

6. Cookies

Aard-Verschuiving Coaching gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

7. Beveiliging

Aard-Verschuiving Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aard-verschuiving.nl

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij een wettelijke voorschrift bewaring vereist. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aard-Verschuiving Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

In geval van verwijdering van gegevens wordt een verklaring opgenomen dat op verzoek van jou de gegevens zijn verwijderd.

9. Klachtenprocedure

Als je een klacht hebt, dan kun je met ons contact opnemen via info@aard-verschuiving.nl. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen door contact op te nemen met de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Laatst gewijzigd: 11 februari 2022